Nasza oferta

30h szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. (czytaj niżej)

Jeśli szukali Państwo w internecie informacji pod hasłami „szkolenie pierwsza pomoc”, „szkolenie pierwsza pomoc wrocław” lub podobne trafiliście w miejsce gdzie znajdują się odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania.


Oferta jest skierowana do wszystkich, którzy pragną nabyć, pogłębić lub uaktualnić wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia. Na nasze szkolenia zapraszamy:

  * firmy

  * osoby indywidualne

  * służby mundurowe

  * urzędy, placówki oświatowe i wychowawcze

  * nauczycieli

  * kadry medyczne

  * specjalistów z dziedziny zarządzania kryzysowego

  * osoby wykonujące zadania BHP w firmach


Każdy program szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb uczestników. Jest przygotowywany z uwzględnieniem specyfikacji pracy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych.


Działamy na terenie całego kraju.


Interaktywne wykłady są prowadzone na przemian z dynamicznymi ćwiczeniami w małych przyjaznych grupach szkoleniowych. Poza wiedzą teoretyczną, duży nacisk kładziemy na zdobycie przez Uczestników, pomagają nam w tym profesjonalne fantomy renomowanych firm, każdej grupy wiekowej: dorosłych, dzieci, niemowlaków, jak również manekiny osób otyłych, do zadławień oraz wyposażone w komputerowe wskaźniki poprawności prowadzonych działań ratowniczych. Na szkoleniach są wykorzystywane multimedialne prezentacje, przestrzenne modele, plansze, profesjonalne zestawy do pozoracji ran.


Szkolenia są prowadzone w oparciu o zawsze aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały dydaktyczne.

Szkolenia prowadzimy także w języku angielskim i włoskim.

Tak wyglądają zajęcia praktyczne

Nasz sprzęt szkoleniowy

Jeżeli nie wiedzą Państwo jaki prezent podarować swoim bliskim, zaproście ich na szkolenie z pierwszej pomocy. W ofercie posiadamy VOUCHERY na szkolenia. Nie ma lepszego prezentu niż podarowanie komuś życia bądź zdrowia, a posiadanie umiejętności ratowania drugiego człowieka będzie w tym przydatne.

Szkolenie podstawowe

Czas trwania: 6 - 8 godzin.


Cel szkolenia: nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.


Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 - prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia,

 - efektywnie wezwać pomoc

 - ocenić sytuację i stan poszkodowanego

 - podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.

 - należycie wykonywać obowiązki pracownika wyznaczonego do udzielanie pierwszej pomocy i obsługi apteczki, zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy


Zagadnienia:

 * Prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

 * Zasady wyposażenia i postępowania z apteczkami

 * Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zasady ewakuacji poszkodowanych

 * Zasady efektywnego wzywania pomocy

 * Objawy i postępowanie przy: zawale serca, cukrzycy, drgawkach, dusznościach, utracie przytomności, udarach mózgu, reakcjach alergicznych

 * Zadławienia w każdej grupie wiekowej

 * Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa + AED

 * Krwotoki i sposoby opatrywania ran

 * Urazy

 * Oparzenia i odmrożenia, porażenie prądem

Szkolenie rozszerzone

Czas trwania: 12 - 16 godzin.


Cel szkolenia: nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie rozszerzonym, reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, podejmowanie działań zaawansowanych bezprzyrządowego udzielania pomocy przedlekarskiej.


Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 - prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia,

 - efektywnie wezwać pomoc

 - ocenić sytuację i stan poszkodowanego

 - podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.

 - należycie wykonywać obowiązki pracownika wyznaczonego do udzielanie pierwszej pomocy i obsługi apteczki, zgodnie z art. 2091 Kodeksu Pracy


Informacje ogólne:

    Zajęcia mogą się odbywać w trybie tygodniowym lub weekendowym.


Zagadnienia:

 * Prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

 * Zasady wyposażenia i postępowania z apteczkami

 * Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

 * Zasady i techniki ewakuacji poszkodowanych

 * Zasady efektywnego wzywania pomocy

 * Objawy i postępowanie przy: zawale serca, cukrzycy, drgawkach, dusznościach, utracie przytomności, udarach mózgu, reakcjach alergicznych

 * Zadławienia w każdej grupie wiekowej

 * Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa + AED

 * Krwotoki i sposoby opatrywania ran

 * Urazy

 * Oparzenia i odmrożenia, porażenie prądem

 * Wstrząs - zasady postępowania

 * Ugryzienia, ukąszenia

Szkolenie pediatryczne


Czas trwania: 4 - 8 godzin.


Niemowlęta i dzieci to wyjątkowa grupa poszkodowanych. To w ich przypadku upływ czasu jest szczególnie niebezpieczny, dlatego tak ważne jest jak najszybsze podjęcie skutecznego działania. Sprawując opiekę nad tymi bezbronnymi i nieporadnymi jeszcze maluchami, wiemy jak często dochodzi do sytuacji zagrażających życiu oraz zdrowiu.


Cel szkolenia: nabycie lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci i niemowląt.


Szczególnie polecane dla rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkoli i żłobków, instytucji wychowawczych, pracowników ośrodków wypoczynkowych dla dzieci oraz wszystkich osób sprawujących opiekę nad dziećmi i niemowlakami.


Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 - prawidłowo zareagować w przypadku najczęściej spotykanych stanów zagrożenia zdrowia i życia, występujących u dzieci i niemowlaków

 - efektywnie wezwać pomoc

 - ocenić sytuację i stan poszkodowanego dziecka i niemowlaka

 - podjąć niezbędne działania ratujące życie w sytuacjach nagłych.


Zagadnienia:

 * Prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

 * Zasady wyposażenia i postępowania z apteczkami

 * Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

 * Zasady ewakuacji poszkodowanych

 * Zasady efektywnego wzywania pomocy

 * Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt (drgawki, utrata przytomności, cukrzyca, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej)

 * Zadławienia, zachłyśnięcia, tzw. "zanoszenie się"

 * Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa u dzieci i niemowląt

 * Krwotoki i sposoby opatrywania ran

 * Urazy

 * Oparzenia i odmrożenia, porażenie prądem


DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2006 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, Poz. 1132))


Szkolenie odbędzie się gdy zgłosi się min. 10 uczestników.

Szkolenia te skierowane są do nauczycieli, chcących prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorską. Treści szkolenia są zgodne z Programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia oraz z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2015)


Pragniemy przypomnieć, iż szkolenie to może być prowadzone tylko przez Placówki Doskonalenia Nauczycieli, a zajęcia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, mogą prowadzić wyłącznie Ratownicy Medyczni, Pielęgniarki Systemu, Lekarze Systemu oraz Psycholodzy (część nt. psychologii), posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Również ilość i rodzaje fantomów używanych do szkolenia jest ściśle określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Od 1 września 2019 r. placówki doskonalenia nauczycieli muszą posiadać akredytację lub wstępną akredytacji Kuratora Oświaty.

Nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli spełnia wszystkie te wymagania.


Chcemy zaproponować Państwu szkolenia trwające od 30 do 42 godzin dydaktycznych. Każde szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zaliczenie szkolenia oraz pozytywne złożenie egzaminów pozwala na nadanie uprawnień.

Każdy uczestnik otrzyma:

- Państwowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (ważne przez 5 lat, zgodne z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia),

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej,

- dodatkowe materiały szkoleniowe na płycie CD,

- apteczkę indywidualną,

- papierową instrukcję udzielania pierwszej pomocy,

- kartę ICE,

- oraz inne przydatne upominki.


Na zajęciach panuje miła atmosfera. Zapewniamy dużą ilość zajęć praktycznych oraz ćwiczenia w małych grupach (max. 6 osób ćwiczących w jednej grupie), ogromną ilość sprzętu szkoleniowego, przerwy kawowe.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

Program szkoleniowy dla Nauczycieli

Regulamin szkolenia dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Akademia Pierwszej Pomocy Wrocław

tel. 697 468 902

mail: szkolenia@app.edu.pl

ul. Spiżowa 13

53-442 Wrocław

Projekt i Wykonanie Bestprom

Dołącz do nas na

Zapraszamy na nasz